måndag

Kallade ut ur världen av Jesus, för att sändas tillbaka in i världen med evangelium - L1

En skatt i lerkärl - Lausannedeklarationen 1 
I ett antal inlägg kommer vi att publicera Lausannedeklarationen. Deklarationen består av femton tydliga ställningstaganden som utgör grunden för den evangelikala kristendomen.
I det första inlägget fastslås av vi kristna är kallade ut ur världen av Jesus, för att sändas tillbaka in i världen med evangelium till en lidande värld.

1. Guds syfte
Vi bekräftar vår tro på den ende evige Guden, världens skapare och Herre: Fadern, Sonen och den helige Ande, som styr allting i enlighet med sin viljas syfte. Han har kallat ett folk åt sig själv ut ur världen och sänder sitt folk tillbaka in i världen för att vara hans tjänare och vittnen, för att utbreda hans rike, uppbygga Kristi kropp och förhärliga hans namn. Vi bekänner ödmjukt att vi ofta har svikit vår kallelse och misslyckats i vårt uppdrag genom att antingen anpassa oss efter eller dra oss undan världen. Dock gläds vi över att fastän evangeliet bäres ut i lerkärl, är det fortfarande en dyrbar skatt. Vi vill på nytt hänge oss åt uppdraget att i den helige Andes kraft göra denna skatt känd.

Bibelord som ligger till grund för trosförklaringen om Guds syfte (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln):

Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga, man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den. Man vill ju inte tröska sönder den. 40:28

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Matt 28:19

I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut Ef 1:11

Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Apg 15:14

Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord..... Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Joh 17:6, 18

De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp Ef 4:12

Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen 1 Kor 5:10

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:2

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 2 Kor 4:7.

Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar